Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja aktualitātes

Lai gan muzeju pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu zāles apmeklētājiem vēl ir slēgtas, rosība muzejos nav apsīkusi.

Arī Krāslavā, kamēr Vēstures un mākslas muzeja zālēs valdīja nosacīts klusums, līdztekus daudzajiem ikdienas darbiem muzeja speciālisti strādāja pie atklātā krājuma “Vecās mājas stāsts” izveidošanas vienā no grāfu Broel Plāteru muižas saimniecības ēkām, ko krāslavieši ierasti dēvē par staļļiem*. Tas ir stāsts par to, kā māja dzīvoja laika posmā no XIX gadsimta beigām līdz XX gadsimta 70. gadiem, kā mainījās interjers un mājsaimniecības priekšmeti. “Vecās mājas stāstā”, kas ir tapis sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, apmeklētājiem būs iespēja aplūkot ap 600 priekšmetu un to skaitu ir plānots pakāpeniski palielināt.

Turpat apskatei būs pieejams izveidotais atklātais krājums „Tēlnieces Vandas Zēvaldes mantojums”, kurš 2020. gadā saņēma Latvijas Muzeju biedrības gada balvu.

Diemžēl sakarā ar ieviestajiem “Covid-19” izplatību ierobežojošajiem pasākumiem apmeklētājiem vēl nebija iespējas iepazīties ar padarīto, bet, tiklīdz tiks atcelti ar pandēmiju saistīti ierobežojumi,apmeklētāji varēs iepazīties ar "Vecās mājas stāstu" un citām ekspozīcijām.

No 1. aprīļa pils kompleksa pagalmā pie muzeja var iepazīties ar brīvdabas izstādi “Krāslavas ievērojamākās vietas”.

Tapis arī video veltījums Krāslavai 98.dzimšanas dienā http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/veltijums-kraslavas-pilsetai-98-gadadiena.html, materiāli par godu slimnīcas 150 gadu jubilejai utt. 

Muzejs ar nepacietību gaida laiku, kad atkal varēs laipni sagaidīt apmeklētājus!

Muzeja kolektīvs

Uzziņai:

* Projekta “Rīteiropas vērtības” (https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=5.5.1.0%2F17%2FI%2F007) ietvaros Krāslavas pils Amatu mājai 2018.gadā tika nomainīts jumts, renovēta fasāde, atjaunoti komunikāciju pieslēgumi, veikti iekšdarbi, kā arī labiekārtota teritorija. No projekta kopējām izmaksām -  812 631 eiro -   425 000 eiro finansēti no ERAF.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook