Krāslavas Varavīksnes vidusskola meklē asistentu

Krāslavas Varavīksnes vidusskola meklē asistentu, ar kuru tiks noslēgts līgums par asistenta pakalpojuma sniegšanu izglītojamajam. Asistenta palīdzība izglītojamajam nepieciešama visa 2020./21.m/g laikā 5 stundas dienā no plkst. 8.00 - 13.00.

 

google.lv

Par asistentu var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē, vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Asistenta pienākumi: jāpavada izglītojamo uz skolu un no skolas, jāpalīdz pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos, lai viņš varētu saņemt atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, pedagogiem un citām personām, pašaprūpes veikšanā (personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana).

 

Interesentiem lūgums zvanīt pa tālr. 29681560 (skolas direktore Marija Micķeviča)

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook