Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu modernizācija

Kopš 2018.gada vasaras Krāslavas novada pašvaldība realizē darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)” izpildi.

Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviesšanu Krāslavas pilsētas izglītības iestādēs.

Projektā iesaistītajās skolās ir paredzēta ergonomiskās mācību vides izveide. 2020.gada 28. februarī tika izsludināts iepirkums par skolu remontdarbiem Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4.

Pils ielā 5 tiks nodrošināti remontdarbi skolas 2. un 3.stāvā, tai skaitā gaiteņos, kā arī ir paredzēta jaunu un plašu informātikas un robotikas kabinetu izveide.

Savukārt N.Rancāna ielā 4 tiks veikti remontdarbi skolas 3.stāvā un informatikas kabinetā, ieskaitot gaiteni un labierīcības telpas. Zāles parbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju un jauna robotikas kabineta izveide.

Izglītības iestāžu remontdarbi tiks plānoti neietekmējot mācību procesa norisi.

Pēc veiktajiem remontdarbiem abās mācību iestādēs ir paredzēta jaunu mēbeļu iegāde un telpu aprīkojums, kas nodrošinās ergonomiskas mācību vides izveidi un klašu telpu labiekārtošanu.

Sakārtota vide un mācību apstākļi pozitīvi ietekmē gan pedagogu un skolēnu darbu, gan arī mācību rezultātus. Krāslavas pilsētas skolu mācību vides uzlabošana kļūs par vērtīgu sadarbības resursu pārējām novada skolām.

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook