Krāslavas pils staļļos top gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba

2019. gada 22. februārī apritēja 80 gadi, kopš dzimis gleznotājs Valentīns Zlidnis. Par godu mākslinieka jubilejai Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 28. februārī Krāslavas pils Amatu mājā rīkoja Valentīna Zlidņa piemiņas pasākumu.

Šobrīd Krāslavas novada dome un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs īsteno ieceri par V. Zlidnim veltītas piemiņas istabas izveidi ar ERAF projekta „Rīteiropas vērtības”* līdzfinansējumu atjaunoto Krāslavas pils staļļu otrajā stāvā, telpā, kur mākslinieks savulaik dzīvojis un radījis.

 

Uzsākts darbs pie dizaina koncepcijas izstrādes, to veic Latvijas Mākslas akadēmijas studente Marta Folkmane. Krāslavas muzejs pēta un apkopo Valentīna ģimenes dāvināto mākslinieka mantojumu, kas ir vērtīgs materiāls, lai ierīkotu Valentīna Zlidņa piemiņas istabu, atainojot mākslinieka garīgo būtību un viņa radošo pasauli. Valentīna Zlidņa piemiņas istabu plānots atklāt 2019. gada rudenī.

 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja fotogrāfijas no piemiņas pasākuma

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

 

*Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī.

Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR, šis finansējums ieguldīts vērienīgos Krāslavas pils staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti šī gada maijā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamais papildu finansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook