Krāslavas pils staļļos tiks iepazīta ebreju kultūra

Šogad ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Rīteiropas vērtības”* finansējumu tika veikta vērienīga Krāslavas pils staļļu ēkas (Amatu mājas) rekonstrukcija. Oktobra beigās ēkā tika atklāta ekspozīcija „Pi vīna golda”, kas stāsta par Krāslavā un novadā vēsturiski dzīvojošo tautību – latviešu, poļu, ebreju, krievu un baltkrievu – nacionālo virtuvi.

Darbā ar dažādu tautību kultūru un tostarp, kulinārā mantojuma, izpēti un popularizēšanu ir iesaistījušās arī vairākas Latgales biedrības, tā, piemēram, šī gada 7.decembrī plkst.17.30 biedrība “Cilvēka attīstības centrs”, sadarbībā ar biedrībām “Kalkuna Nova” un “Arayn”, Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā rīko ebreju kultūras vakaru. 
Biedrības “Cilvēka attīstības centrs” valdes locekle Dana Lahtionova aicina: “Krāslavas pilsētas ģerboņa pieci airi simbolizē kādreiz pilsētā dzīvojošās tautības: latviešus, poļus, ebrejus, krievus un baltkrievus. Katrai no tautībām bija savas tradīcijas un dzīves veids. Diemžēl Krāslavā gandrīz vairs nav ebreju tautas pārstāvju, un viņu tradīcijas, kā arī svētki, netiek svinēti. Ar cieņu pret pilsētas vēsturi un ebrejiem, kuri kādreiz dzīvoja Krāslavā, šogad trīs Latgales novada biedrības ielūdz jūs iepazīt ebreju kultūru un tās ietekmi. Piedāvājam sanākt pie svētku galda un iepazīt Hanukas (Ziemassvētku) svinēšanas tradīcijas. Visi apmeklētāji varēs jautri pavadīt tumšo decembra vakaru, mielojoties ar gardiem virtuļiem, dejojot tradicionālās ebreju mūzikas pavadījumā, kā arī spēlējot galda spēles.”
Pasākuma īpašie viesi: Klezmer ansambļu apvienība – Lietuva/ Rēzekne (dzīvā mūzika), Ilona Kangizere (dejas), Josifs Ročko (Hanukas svinēšanas tradīcijas), Jūlija Terešenko (galda spēles), ebreju kopienas pārstāvji (ebreju kulinārais mantojums).
Aktivitātes tiek organizētas Latgales NVO atbalsta programmas ietvaros, ar Krāslavas novada atbalstu. 

 

 

Ināra Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja

 

*Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī. 
Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR, šis finansējums ieguldīts vērienīgos Krāslavas pils staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti šī gada maijā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamais papildu finansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta.

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook