Krāslavas pils staļļos plānota gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba

2019. gada 23. februārī apritēs 80 gadi, kopš dzimis gleznotājs Valentīns Zlidnis.

Mākslinieks un Valentīna Zlidņa draugs Osvalds Zvejsalnieks Zlidni raksturojis šādi: „Ilgus gadus pašmācības ceļā pamatīgi apguvis glezniecības amata prasmes, Valentīns izrādījās patīkami talantīgs, lai ietu savu ceļu mākslā.

Viņš bija izaudzis līdz spējai apzināti transformēt dabas motīvus līdz emocionāli pamatotai stilizācijai, atmetot visu lieko, nebūtisko. Sevišķi jau daudzajos Krāslavas gleznojumos. Viņš patiešām mīlēja savu pilsētu – “Kroslaveņu”…”
2015. gadā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja iniciatīvu tika izveidots mākslinieka glezns katalogs „Dzimis Latgalē”, muzejā tiek rīkotas arī mākslinieka darbu izstādes.
Šobrīd pašvaldībai ir iecere ar ERAF projekta “Rīteiropas vērtības”* līdzfinansējumu atjaunoto Krāslavas pils staļļu otrajā stāvā izveidot māksliniekam veltītu piemiņas istabu, telpā, kur mākslinieks savulaik dzīvojis un radījis. Uzsākts darbs pie dizaina koncepcijas izstrādes, piemiņas istabu plānots ierīkot līdz 2019.gada septembrim.
Laipni aicinām visus, kuriem krājumos ir Valentīna Zlidņa darbi, sazināties ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, lai vienotos par iespēju saņemt kvalitatīvu gleznas fotogrāfiju virtuālās foto galerijas veidošanai. Gaidām arī atmiņu stāstus par Valentīna dzīves notikumiem.

 

 

Ināra Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja

 

*Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī. 
Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR, šis finansējums ieguldīts vērienīgos Krāslavas pils staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti šī gada maijā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamais papildu finansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook