Krāslavas pils staļļos atklāta jauna ekspozīcija „Pi vīna golda”

Krāslavas novada dome jau daudzus gadus mērķtiecīgi attīsta Krāslavas pils kompleksu, piesaistot dažādus finansējuma avotus. Šis gads ir galvenokārt veltīts pils staļļiem – Amatu mājai, kur ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Rīteiropas vērtības”* finansējumu ir veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi.

Šī gada 25. oktobrī renovētajā Krāslavas pils staļļu ēkā norisinājās ekspozīcijas „Pi vīna golda” svinīgā atklāšana. Jaunā ekspozīcija stāsta par Krāslavā un novadā vēsturiski dzīvojošo tautību – latviešu, poļu, ebreju, krievu un baltkrievu – nacionālo virtuvi. Pateicoties Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam, konkrētās ekspozīcijas izveidei ir piesaistīts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums. Dizaina koncepcijas autors – Raimonds Vindulis. Satura veidotāji un noformētāji – muzeja darbinieki, kā arī māksliniece Mairita Folkmane. Prieks, ka ekspozīcijā izmantoti vietējo amatnieku darinājumi - ekspozīcijas mēbeles izgatavojuši IK “Brāļi Vanagi”, ekspozīcijas zāles noformējumam izmantoti Valda Pauliņa izgatavotie keramikas podi.

Ekspozīcijas līdzautore, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vēstures speciāliste Baiba Mileika uzsvēra, ka ekspozīcijas pamatu veido sadzīves priekšmeti, ko cilvēki izmantoja 20. gadsimta pirmajā pusē, tie ir dažādi virtuves trauki un piederumi ikdienas maltīšu pagatavošanai. Lielākā daļa ir māla trauki, ko izgatavoja Latgales keramiķi. Būtiskas atšķirības ir vērojamas ebreju stenda noformējumā, jo tajā ir izvietoti arī rituālie priekšmeti. Stāsta Baiba Mileika: „Strādājot pie ekspozīcijas izveides, esam secinājuši, ka Krāslavā dažādu tautību iedzīvotāji, dzīvojot un mijiedarbojoties vienā vidē vairāku gadsimtu garumā, kopā strādājot ikdienā un pulcējoties pie svētku galda, daudzas tradīcijas un paražas pārņēmuši no saviem kaimiņiem.” Ekspozīcijas priekšmetisko daļu papildina interaktīvais stends sešās valodās, kurā ir vairākas sadaļas - fotogalerija, kurā ir apkopots liels klāsts fotogrāfiju no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma un no Latvijas Nacionālās vēstures muzeja krājuma; piecu tautību ēdienu receptes, ticējumu sadaļa, audio stāsti no Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra krājuma un muzeja veidotie video stāsti, kā arī interaktīvā spēle “Sagatavo sev maltīti!”.

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: „Jaunā ekspozīcija ir neliela, bet ar dziļu domu par tiem cilvēkiem, kas ir Krāslavas ģerboņa idejas pamatā. Es vēlos pateikties cilvēkiem, kuri pārstāv citas valstis, un esmu pārliecināts, ka arī turpmāk viņi būs kopā ar mums. Svarīgākais ir tas, ka mēs varam sanākt kopā pie viena galda. Ekspozīcija tiek atklāta laikā, kad gan visā pasaulē, gan arī Latvijā ir cilvēki, kas nevar apsēsties pie viena galda un vienoties. Mēs Krāslavā varam to izdarīt! Un vienmēr varēsim!”

Interesenti, kas vēlas apmeklēt izstādi, lūgti griezties Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā.

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

Fotogalerija “Krāslavas vēstīs”

 

*Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī.

Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR, šis finansējums ieguldīts vērienīgos Krāslavas pils staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti šī gada maijā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamais papildu finansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook