Krāslavas novads kvalificēsies kā ERAF prioritātes līdzekļu saņēmējs

2009.gada 22.decemrī notika Nacionālās reģionālās attīstības padomes (NRAP) sēde ministra E.Zalāna vadībā, kurā tika apstiprināts īpaši atbalstāmo teritoriju saraksts.

 

Sēdes laikā tika panākta vienošanās un pieņemts kompromisa lēmums, ka 2010.gadā kā pārejas periodā īpaši atbalstāmās teritorijas statusu saglabā visas teritoriālās vienības, kurām šāds statuss bija 2007.-2009.gadā.

Sākot ar 2011.gadu, Latgales plānošanas reģionā īpaši atbalstāmās teritorijas statuss būs Aglonas novadam, Baltinavas novadam, Ciblas novadam, Dagdas novadam, Ilūkstes novadam, Kārsavas novadam, Riebiņu novadam, Rugāju novadam, Vārkavas novadam, Viļakas novadam, Viļānu novadam, Zilupes novadam.

Savukārt, Balvu novads, Daugavpils novads, Krāslavas novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads kvalificēsies kā ERAF prioritātes „Policentriska attīstība” aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzekļu saņēmēji, un Rēzeknes, Līvānu, Daugavpils pilsētas turpinās aktivitātes ERAF prioritātē „Policentriska attīstība”. 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook