Krāslavas novada skolēni Latvijas Republikas 95.gadadienai

22.oktobrī Krāslavas pamatskolā notika novada skolu pasākums- saiets, veltīts LR 95. un LTF 25.gadadienai, stāsta skolotāja Viktorija Nalivaiko.

.

.

.

 

To organizēja novada vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība (V.Nalivaiko, I.Kriviņa). Pasākumā piedalījās 9 novada skolu komandas. Pasākuma mērķis- aktualizēt Latvijas vēstures svarīgākos notikumus, veidot skolēniem interesi un mīlestibu uz savu dzimto novadu, savu valsti, veidot patriotismu.
     6.-7.klašu skolēni prezentēja savus darbus par tematu „Katram pagastam (pilsētai) savs stāsts”
    8.-9.klašu skolēni veidoja prezentacijas par Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem. Skolēni paši vērtēja savu vienaudžu sniegumu. Visi tika apbalvoti ar Pateicības rakstiem.
     LTF 25.gadadienai skolēni rakstīja atmiņu stāstus, intervējot Trešās atmodas dalībniekus.
     Kā balva par ieguldīto darbu būs ekskursija uz Ziemassvētku kauju vietām Jelgavas rojonā.


Dalīties Twitter     Dalīties Facebook