Krāslavas novada skolēni konkursā „Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi”

12.aprīlī Daugavpils novadpētniecības muzejā notika konkursa " Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi" darbu prezentācija. Pasākums noritēja ļoti sirsnīgā atmosfērā. Par tiesībām startēt konkursa trešajā kārtā piedalījās 8 skolu pārstāvji,

kuru prezentācijas bija ieguvušas augstāko novērtējumu pirmajā kārtā Latgales novadā  (pavisam pieteikti bija 17 dalībnieki).

Konkursu organizēja Latvijas Okupācijas muzejs. Tā  mērķis - apzināt un apkopot prezentācijā sava novadnieka veikumu, pierādot tā nozīmīgumu Latvijai un tās cilvēkiem. Arī Krāslavas novada divas skolas piedalījās savu darbu prezentācijā. Visi labākie darbi būs skatāmi internetā.
   Lāsma Batarāga un Sanija Bogdāne no Izvaltas pamatskolas apkopoja informāciju par savu mūzikas skolotāju un folkloras kopas "Mozī latgolīši" vadītāju Silviju Stivriņu. Prezentējot darbu, meitenes ne tikai sirsnīgi runāja, bet arī nodziedāja tautasdziesmu un novadīja rotaļu, iesaistot tajā visus klātesošos. Žūrija arī labi novērtēja viņu darbu - 4. vieta.


   Eva Marhileviča un Faustina Podajva no Krāslavas pamatskolas veidoja filmiņu par savu matemātikas skolotāju un klases audzinātāju, kā arī Izvaltas pagasta tautas deju kolektīva "Rudņa" vadītāju Ligitu Pelniku. Iesākot prezentāciju, meitenes ģitāras pavadījumā nodziedāja dziesmu - pašsacerētu veltījumu skolotājai, kura arī pati bija atbraukusi līdzi uz prezentāciju. Šo filmiņu var noskatīties www.youtube.com.


Prezentācija bija tik sirsnīga, ka aizrāva visus klātesošos. Arī žūrija augstu novērtēja meiteņu darbu - 3.vieta un tiesības savu darbu prezentēt 3.kārtā, Rīgā, 9. aprīlī. Ja uzstāšanās Rīgā būs veiksmīga, tad Eva un Faustina iegūs iespēju lidot uz Briseli. Vēlēsim viņām veiksmi un izdošanos!


     Paldies skolotājām par to, ka piekrita sadarboties un visiem tiem cilvēkiem, kuri atsaucās uz meiteņu lūgumu, atbildēja uz jautājumiem , kā arī atbalstīja un pamudināja viņas veidot šīs prezentācijas.

 


     


Konkursa "Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi" darbu konsultante Irēna Kriviņa, Krāslavas un Izvaltas pamatskolas vēstures skolotāja

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook