Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa rezultāti

2018. gadā Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 23 jauniešu iniciatīvu projekti, finansējumu saņems 17 jauniešu idejas.

Šogad Krāslavas novada jauniešiem būs iespēja organizēt un līdzdarboties dažādās aktivitātēs, tajā skaitā sporta spēlēs, tūrisma dienās, erudītu un prāta spēļu turnīros, zīmējumu konkursos, teātra sporta pasākumos, grāmatas izveidē, būs iespēja paust savu viedokli jauniešu forumā, organizēt vasaras aktivitātes mazākajiem bērniem utt. Tiks īstenotas arī inovatīvas idejas jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā, piemēram: Bagija izveide auto moto sacensībām, jaunizveidotā jauniešu kluba atklāšanas pasākums, kvests pilsētas vēsturiskajā centrā (izzinoša spēle ar piedzīvojumu elementiem).  Projekti tiks organizēti Krāslavas pilsētas, Izvaltas un Indras pagastu teritorijās.

Izvērtējot visus projekta pieteikumus atbilstoši nolikumam, komisija nolēma 2018. gadā piešķirt finansējumu sekojošiem jauniešu projektiem:

1..Krāslavas pamatskolas skolēnu padome,

“Jauniešu līderu forums Krāslavā,” 300 EUR

2.Krāslavas jauniešu klubs,

“Krāslavas jauniešu kluba atklāšanas pasākums,” 155,58 EUR

3.Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klases skolēnu radošā grupa,

“Izzinoša spēle “Krāslavas vecā tirgus laukuma noslēpumi”,” 300 EUR

4.Krāslavas Valsts ģimnāzijas teātrasporta pulciņš “Vārna,”

“Teātra starpnovadu meistarklašu pasākums,” 291,80 EUR

5.Neformālā jauniešu grupa – PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienības studentu grupa “Auto fani”,

“Uzbūvē savu auto!,” 300 EUR

6.Neformālā jauniešu grupa - PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības studentu grupa “ Meistari”,

“Krāslavas mazo bērnu sporta priekam!,” 282,23 EUR

7.Krāslavas pamatskolas bibliotēkas lasītāju grupa “Mēs to varam”,

“Skolēnu radošo darbu krājuma “Mūsu Baltā grāmata” izveide,” 299,30 EUR

8.Neformālā jauniešu grupa TEATRĀĻI,

“Laimīgo sasaukšanos!”, 300 EUR

9.Indras pamatskolas neformālā jauniešu grupa “Mākslinieki”,

“Laimīgi Latvijā!”, 245 EUR 

10.Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. klases humanitārā grupa,

“Erudītu monopols-Latvijai-100”, 260 EUR

11.11.c klase,

“Tūrisma diennakts Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem,” 220,80 EUR

12. Biedrībai “ATTĪSTĪBA” jauniešu klubiņš,

“Sporta spēlēs “KOPĀ JAUTRĀK-2018!,”” 300 EUR

13.Indras pamatskolas skolēnu pašpārvalde,

“Indras pamatskolas Gada balva”, 300 EUR 

14. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klase,

“Vidusskolēnu forums “Divas dienas bez interneta,”” 300 EUR

15.Krāslavas Varavīksnes vidusskolas10. a klašu grupa, 

“ZINĀTKĀRO PASAULE,” 250 EUR  (Finansējums tika samazināts)

16.9.a klases skolēnu grupa “Great Minds”,

“Prāta mežģi”, 145 EUR   (Finansējums tika samazināts)

17.Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. klašu skolēnu grupa “Lingva”,

“Mazo valodnieku nometnīte,” 250 EUR   (Finansējums tika samazināts)

Ar katru no projektiem tiks slēgts atsevišķs līgums. Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms ir 4499,71, finansējuma apjoms nevar tikt palielināts. Projekti tiks īstenoti līdz 2018. gada oktobrim.

Paldies jauniešiem, jauniešu atbalsta personām par izrādīto iniciatīvu iesaistīties novada pašvaldības jauniešu projektu konkursā!

Novēlam ikkatram projekta īstenotājam stipru komandu, vēlmi un veiksmi savas idejas realizācijā. Jauniešiem būt aktīviem, sekot informācijai un aktīvi līdzdarboties projekta aktivitātēs! 

 

Julianna Moisejenkova

Krāslavas novada 

Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook