Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

2019. gadā Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 23 jauniešu projekti, finansējumu saņems 19 jauniešu idejas. Šogad Krāslavas novada jauniešiem būs iespēja organizēt un līdzdarboties dažādās aktivitātēs,

"Krāslavas Vēstis" foto

tajā skaitā sporta spēlēs, tūrisma dienās, prāta spēļu turnīros, foto konkursos, radošajās darbnīcās, būs iespēja paust savu viedokli 2. jauniešu forumā, kā arī organizēt vasaras aktivitātes mazākajiem bērniem. Tiks veikti izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes telpu labiekārtošanas un modernizēšanas darbi, kā arī Krāslavas centrālās bibliotēkas jauniešu istabas interaktīva inventāra iegāde utt. Projekti tiks organizēti Krāslavas pilsētas, Robežnieku un Indras pagastu teritorijās.


Izvērtējot visus projekta pieteikumus atbilstoši nolikumam, komisija nolēma 2019. gadā piešķirt finansējumu sekojošiem jauniešu projektiem:

pilnā apmērā

1. Biedrība “Laimīgi Indrā”,
 Mākslas plenērs Indras ciematā, 300 EUR


2. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klases humanitārā grupa
“9. maijs-Eiropas diena-šoreiz es balsošu par EP vēlēšanām”, 215,00 Eur

3. Neformālā jauniešu grupa –PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu parlaments
“Audzēkņu parlamenta telpu ierīkošana”, 300,00 EUR

4. Neformālā jauniešu grupa-PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu grupa “Aktīvisti”
“Kvesta organizēšana”, 250,00 EUR

5. Skolēnu pašpārvalde “Avotiņš”
“Radoša, izglītojoša diena Robežnieku pagasta bērniem un jauniešiem”, 300,00 Eur 

6. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.b klases iniciatīvu grupa
“SOTAŠ”, 241,50 EUR


Daļēji tiek finansēti

7. Jauniešu iniciatīvas grupa “Pozitīvie jaunieši”
“Vairosim laimi Krāslavas novadā!”, piešķirt 210,00 EUR,

8. Diskusiju klubs “Ieslēdz gaismu!” 
“Diskusiju kluba darbības īstenošana”, piešķirt 175,80 EUR,

9. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klase 
“Tūrisma diena”, piešķirt 200,00 EUR,

10. Indras pamatskolas skolēnu pašpārvalde
“Vasara-droša un interesanta”, piešķirt 116,94 EUR,

11. Indras pamatskolas 7. klase
“Citādi starpbrīži”, piešķirt 150,00 EUR,

12. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klases grupa,
“Vidusskolēnu kongress “Divas dienas bez interneta””, piešķirt 280,00 EUR,

13. Dream Team
“Pilnveido sevi un dalies ar citiem!”, piešķirt 212,00 EUR,

14. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. a klases skolēni, 
“Mana sapņu pasaule!”, piešķirt 200 EUR,

15. Biedrība Jauniešu klubs “Robežnieku kodols”,
“Radošs izglītojošs konkurentspējīgs saimnieks savā sētā”, piešķirt 200,00 EUR,

16. Big Muscles, 
“Veselā miesā-vesels gars”, piešķirt 164,00 EUR,

17. Krāslavas jauniešu klubs,
“Foto izstāde “Populārs Krāslavas novadā””, piešķirt 250,00 EUR,

18. Krāslavas pamatskolas Skolēnu padome
“2. jauniešu forums “Esi aktīvs! Esi vesels!””, piešķirt 200, 00 EUR,

19. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.a klases skolēnu grupa “9.a klases Varavīksne”, 
“Stāsts vienā kadrā!”, piešķirt 164,48 EUR.

 

Ar katru no projektiem tiks slēgts atsevišķs līgums. Kopējais piešķirtais finansējuma apjoms ir 4129,72, finansējuma apjoms nevar tikt palielināts. Projekti tiks īstenoti līdz 2019. gada oktobrim.

Paldies - jauniešiem, jauniešu biedrībām un atbalsta personām par izrādīto iniciatīvu iesaistīties novada pašvaldības jauniešu projektu konkursā!

Novēlam ikkatram projekta īstenotājam stipru komandu, vēlmi un veiksmi savas idejas realizācijā. Jauniešiem būt aktīviem, sekot informācijai un līdzdarboties projekta aktivitātēs! 

 


Julianna Moisejenkova

Krāslavas novada 
Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook