KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „SOCIĀLAIS DIENESTS” INFORMĒ

Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka līdz vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Informāciju var saņemt: Krāslavā – tālr. 65622528, Dagdā – tālr. 65681723.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook