Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2022.gada 3.maijā, 16.maijā un 20.maijā notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 9 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 3 nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Enerģētikas likuma 118.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 150,00 euro apmērā;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 4 nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta trešās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook