Krāslavas novada pašvaldība aicina novada jauniešus iesaistīties projektu konkursā

Krāslavas novada dome izsludina jauniešu projektu konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina

.

 

 

 

jauniešu intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla un sports.

 

Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecumā no 13-25. gadiem.

 

Kopējais jauniešu projektiem pieejamais finansējums 2016. gadā EUR 4500, maksimālā finansējuma summa viena projekta realizēšanai EUR 300.

 

Projekta pieteikumi jāiesniedz Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), līdz 2016. gada 8. aprīlim.

 

Projekta pieteikuma veidlapas un nolikums pielikumā.

 

Kontaktpersona: Jauniešu koordinatore Juta Bubina

(tālr. 29857557, e-pasts: juta.bubina@kraslava.lv)

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook