Krāslavas novada domes un iestāžu darbība tiks nodrošināta attālināti!

Krāslavas novada dome paziņo, ka, saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā”,  izsludināta ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību.

Ārkārtējās situācijas laikā Krāslavas novada domes administrācijas un iestāžu darbība tiks nodrošināta attālināti (ierobežojot pakalpojumu sniegšanu klātienē). Lūdzam sniegt iesniegumus elektroniski vai zvanīt pēc norādītajiem tālruņu numuriem:

Krāslavas novada dome – dome@kraslava.lv, tālrunis 65624383,
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācija - solveiga.sergejeva@kraslava.lv, tālrunis 65681758,
Programmā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātie - inga.eizenberga@kraslava.lv, tālrunis 65681771,
Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” – socagentura@kraslava.lv, tālrunis 65622528,
Krāslavas novada bāriņtiesa – barintiesa@kraslava.lv, 65623319,
Krāslavas novada  Dzimtsarakstu nodaļa - atkārtotu dokumentu pieprasīšanai lūdzam izmantot portālu www.latvija.lv , dzimtsaraksti@kraslava.lv. Klātienē tiks nodrošināta tikai pirmreizējā dzimšanas un miršanas reģistrācija, iepriekš sazinoties pa telefonu 65624185.

 • Krāslavas novada dome –dome@kraslava.lv, tel. 65624383,
 • Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācija - solveiga.sergejeva@kraslava.lv, tālrunis 65681758,
 • Programmā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātie- inga.eizenberga@kraslava.lv, tālrunis 65681771,
 • Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” – socagentura@kraslava.lv, tālrunis 65622528,
 • Krāslavas novada bāriņtiesa – barintiesa@kraslava.lv, 65623319,
 • Aulejas pagasta pārvalde – auleja@kraslava.lv , tālrunis 65628165,
 • Indras pagasta pārvalde – indra@kraslava.lv, tālrunis 65621398,
 • Izvaltas pagasta pārvalde – izvalta@kraslava.lv, tālrunis 65626550,
 • Kalniešu pagasta pārvalde – kalniesi@kraslava.lv, tālrunis 65622464,
 • Kaplavas pagasta pārvalde - kaplava@kraslava.lv, tālrunis 65629943,
 • Kombuļu pagasta pārvalde – kombuli@kraslava.lv, tālrunis 65629053,
 • Krāslavas pagasta pārvalde - kraslavaspagasts@kraslava.lv, tālrunis 65621229,
 • Piedrujas pagasta pārvalde – piedruja@kraslava.lv, tālrunis 65622373,
 • Robežnieku pagasta pārvalde – robeznieki@kraslava.lv, tālrunis 65629524,
 • Skaistas pagasta pārvalde – skaista@kraslava.lv, tālrunis 65623819,
 • Ūdrīšu pagasta pārvalde – udrisi@kraslava.lv, tālrunis 65624933.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami ar pārskaitījumiem uz maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli uzrādītajiem banku kontiem.

Neskaidrību gadījumos par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem lūdzam sazināties ar

Krāslavas novada domes nekustamā īpašuma administratorēm pa tālruni – 65681766,  

vai rakstot uz e-pasta adresēm – inguna.kokina@kraslava.l, anita.krivina@kraslava.lv, 

vai pagastu pārvaldēm.

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook