Krāslavas novada domes sēdē

2008.gada 28.aprīlī plkst. 14:00 notiks novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Krāslavas novada 2007.gada pārskata apstiprināšana
  2. Pašvaldības uzņēmumu 2007.gada pārskatu apstiprināšana
  3. Par pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem
  4. Pašvaldības budžeta iestāžu 2007. gada finanšu pārskatu apstiprināšana
  5. Par pašvaldības mantas atsavināšanu
  6. Par dzīvojamās mājas noņemšanu no bilances
  7. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu
  8. Par Krāslavas pašvaldības delegācijas komandējumu uz Zviedriju
  9. Rīkojumu apstiprināšana
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook