Krāslavas novada domes pārstāvju apspriede ar Kaplavas pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Krāslavas novada dome 2019. gada 12. augustā plkst. 13.00 Kaplavas pagasta Tautas namā Kaplavas ielā 8a, Kaplavā, Kaplavas pagastāorganizē apspriedi ar Kaplavas pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem par Kaplavas pagasta pašvaldības grants ceļu infrastruktūras un to posmu atjaunošanu.

Sanāksmes laikā tiks prezentēts lauku ceļa “Grantiņi2 - Matulišķi” posms Kaplavas pagastā, kuru attīstībai tiek plānots novirzīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu pēc noteiktajiem ceļu atlases kritērijiem. Īpaši aicinām uz apspriedi lauksaimniekus un uzņēmējus, kuriem šis ceļš ir aktuāls uzņēmējdarbības attīstībai. Klātesošie varēs izteikt viedokļus par ceļa stāvokli, nepieciešamo nobrauktuvju un caurteku ierīkošanu.

Kopējais visam Kaplavas pagastam pieejamais ELFLA finansējums pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir 180 000 eiro, kurus paredzēts investēt Kaplavas pagasta ceļa “Grantiņi2 - Matulišķi” posma pārbūvē un projekta īstenošanā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook