Krāslavas novada dome uzsāk deinstitucionalizācijas plāna pasākumu īstenošanu

Šī gada janvārī Krāslavas novada dome uzsāk īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai sabiedrībā.

 

Projekta galvenās darbības ir jauna ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī daudzveidīgāku pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu vecākiem vai aizbildņiem.

 

Šim mērķim tiks izveidota atbilstoša sociālo pakalpojumu infrastruktūra Krāslavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, veicot pārbūves un vides pieejamības pielāgošanas darbus. Rezultātā Krāslavā divos objektos tiks izveidoti un attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Pils ielā 5, Krāslavā, un ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Plāteru ielā 10, Krāslavā.

 

Projektā plānotais finansējums ir 225 774,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums sastāda 179 128,15 EUR, valsts budžeta dotācija 10 159,84 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 23 706,26 EUR EUR, cits publiskais līdzfinansējums 12 779,75 EUR apmērā.

.

Projekta kopējais ilgums ir 18 mēneši, projekta darbība plānota no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

 

 

Ināra Dzalbe

 

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook