Krāslavas novada dome pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 15.jūnijam

google.lv

Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību un sniedzot atbalstu Krāslavas novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu, Krāslavas novada dome 26.martā nolēmusi (prot. Nr.5) 2020.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros:

  • 31.03.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 15.06.2020. samaksas termiņu;
  • 15.05.2020. samaksas termiņu pārcelt uz 15.06.2020. samaksas termiņu.

2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis divu ceturtdaļu apmērā no nodokļa gada summas maksājams ne vēlāk kā 15.jūnijā un vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas – ne vēlāk kā 15.augustā un 15.novembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15.jūnijam par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Jaunā kārtība attiecas uz visiem NĪN maksātājiem (privātām un juridiskām personām), kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Krāslavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

Atkārtoti (ar pārceltiem samaksas termiņiem) NĪN maksāšanas paziņojumi netiks sūtīti un aicinām nodokli maksāt laicīgi, jo saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook