Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos

uz Garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu cikla organizēšanu gados veciem iedzīvotājiem Krāslavā un Krāslavas novadā  projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

 

Nodarbības organizējamas  27 stundu apjomā līdz 2019. gada decembrim (ieskaitot), sasniedzot vismaz 50 unikālos iedzīvotājus.

 

Detalizēta specifikācija pielikumā. 

 

Pieteikšanās līdz 07.08.2019., plkst.17.00.

 

 

Inta Murāne,

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas

projekta koordinatore

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook