Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktora amatu

Pieteikumi iesniedzami novada domē no 30.marta līdz 20. aprīlim plkst. 17:00 personīgi ( iepriekš jāsazinās pa tālr. 65624383), vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties https://kraslava.lv/pasvaldiba/vakances un http://www.kraslavasvestis.lv 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook