Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas Sporta skolas direktora amatu

Pieteikumi iesniedzami novada domē 3. kabinetā no 28.jūnija līdz 17. jūlija pulksten 17:00 personīgi, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv 

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties https://kraslava.lv/pasvaldiba/vakances un http://www.kraslavasvestis.lv  vai klātienē novada domes 3. kabinetā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook