Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu.

Pieteikumi iesniedzami novada domē no 5. līdz 26.janvārim plkst. 17:00 personīgi ( iepriekš jāsazinās pa tālr. 65624383), vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties https://kraslava.lv/pasvaldiba/vakances un http://www.kraslavasvestis.lv 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook