Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktora amatu

Pieteikumi iesniedzami novada domē 3. kabinetā no 9.decembra līdz 3.janvārim pulksten 17:00 personīgi, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties https://kraslava.lv/pasvaldiba/vakances un http://www.kraslavasvestis.lv  vai klātienē novada domes 3.kabinetā.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook