Krāslavas novada dome izsludina jaunu biznesa ideju konkursu “Īsteno ideju Krāslavas novadā!”

Krāslavas novada dome aicina Krāslavas novadā deklarētus iedzīvotājus no 31 gada vecuma piedalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus konkursam „Īsteno ideju Krāslavas novadā!”

Konkursa mērķis ir sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Krāslavas novadā.

Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu novada iedzīvotājiem saņemt finansiālu atbalstu līdz 4000 eiro savu prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai.

Projektus var iesniegt Krāslavas novadā deklarētie iedzīvotāji no 31 gada vecuma, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā,  un uzņēmēji (uzņēmēju dibinātājs/i no 31 gada vecuma), kuru apgrozījums ir līdz 50 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. 

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2018.gada 4.aprīļa līdz 2018.gada 11.maijam plkst. 13.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.

 

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Ļebedkova, tālr. 65620286, 28304906, e-pasts: agita.lebedkova(@)kraslava(.)lv.

 

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 

• interneta mājas lapās www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;

• Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā) pie uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatores 12.kabinetā;

• Jums tuvākajā pagasta pārvaldē;

• nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: agita.lebedkova(@)kraslava(.)lv.

 

Agita Ļebedkova,

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas

uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook