Krāslavas novada dome izsludina BIZNESA ideju konkursu (dalībniekiem no 31 gada vecuma)

Pašvaldība aicina piedalīties un iesniegt pieteikumus konkursam “Īsteno ideju Krāslavas novadā!”, kura mērķis ir sekmēt jaunu darba vietu, inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu un jaunu uzņēmumu rašanos Krāslavas novadā.

Šī mērķa īstenošanai Krāslavas novada dome piešķir vienam projektam maksimāli pieļaujamo līdzfinansējumu EUR 4000,00 apmērā uzņēmumu un fizisko personu biznesa ideju realizēšanai. 

Projektus var iesniegt Krāslavas novadā deklarētie iedzīvotāji no 31 gada vecuma, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā,  un uzņēmēji (uzņēmuma dibinātājs/i no 31 gada vecuma), kuru apgrozījums ir līdz 50 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2019.gada 10.maijam plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada domei Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Inta Murāne, tālr. 65620033, e-pasts: inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 
•    interneta mājas lapās www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;
•    Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā;
•    nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.

Pielikumā: konkursa nolikums

 

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu koordinatore

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook