Krāslavas novada bāriņtiesas 2020. gada darbības pārskats

Krāslavas novada bāriņtiesa ir Krāslavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook