Krāslavas novada bāriņtiesas 2018.-2019.gada darbības pārskats

Krāslavas novada bāriņtiesa ir Krāslavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā. Pamatojoties uz minēto, Krāslavas novada bāriņtiesa (turpmāk-bāriņtiesa) sniedz Krāslavas novada domei pārskatu par bāriņtiesas darbu 2018.-2019.gadā.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook