Krāslavas novada Aulejas pagastā ir veiktās praktiskās aktivitātes publisko ūdeņu pārvaldībai

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā” ietvaros ir pabeigti darbi pie atpūtas vietas ierīkošanas un krasta labiekārtošanas pie Cārmaņa ezera ("Melisas", Kalviši, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681).

Darbu ietvaros ir veikta niedru pļaušana, savākšana un izvešana, baltalkšņa apauguma likvidēšana un koku retināšana, automašīnu stāvlaukuma izveidošana, laivu piestātnes ierīkošana. Papildus tam ir izbūvēta arī lapene, ierīkoti soliņi, atkritumu urnas un tualete. 
Ar atpūtas vietas ierīkošanu pie Cārmaņa ezera ir iecerēts samazināt rekreācijas slodzi uz ūdensobjektu, veicinot atkritumu apjoma samazināšanu. Atpūtas vieta atrodas laivošanas maršruta pa Dubnas upi turpinājumā no Lejas ezera uz Cārmaņa ezeru. Laivošanas maršrutā nav izveidota atbilstošā infrastruktūra, lai tūristiem būtu iespēja izkāpt krastā pārgājiena laikā. Līdz ar to rodas situācijas, kad atkritumi tiek mesti ūdenī. Ir svarīgi nodrošināt, ka ezerā nepalielinās piesārņojuma un cilvēku tiešas klātbūtnes izraisītas slodzes, kas rada ezera biotopa grūti novēršamu vai pat neatgriezenisku degradāciju.
Papildus projekta ietvaros ir padomāts arī par Dubnas upes posma no Ārdavas ezera līdz Lejas ezeram attīrīšanas darbiem, kuru ietvaros ir veikta upē iekritušo, bīstamo un nokaltušo koku izvākšana, bebru aizsprostu un graustu sanesumu likvidēšana, baltalkšņa apaugumu likvidēšana, kā arī niedru pļaušana un savākšana. Attīrīšanas darbi veicinās biotopa turpmāko dabisko attīrīšanos un attīstību, novēršot ietekmējošos faktorus un apdraudējumus. 
Labiekārtošanas un upes attīrīšanas darbus veica SIA “VTV 14” un to kopējās izmaksas sastāda EUR 14 507.90 (Latvijas vides aizsardzības fonda projektam piešķirtais finansējums ir EUR 11 590.00).

 

 

Andris Rukmans
Krāslavas novada dome
656 20284

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook