Krāslavas novadā apstiprinātas visas projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” iesniegtās iniciatīvas

Tradicionālajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā šogad iesniegti 26 projekti, tai skaitā 12 ar īstenošanas vietu Krāslavā un 14 projekti - novada pagastos. Krāslavas pilsētā visaktīvākie ir bijuši pirmsskolas izglītības iestāžu atbalstītāji (6 projekti), novada lauku teritorijā - Indras iedzīvotāji (3 projekti), kā arī Izvaltas un Skaistas projektu komandas (pa 2 projekti). 

Saskaņā ar Vērtēšanas komisijas šī gada 28.aprīļa lēmumu un Krāslavas novada domes 12.maijā apstiprināto projektu sarakstu tiek apstiprināti visi projekti, tai skaitā 21 projektam finansējums tiek piešķirts pilnā apjomā, savukārt, 5 projektiem projektu konkursa ierobežotā budžeta dēļ - ar samazinātu finansējumu. Projektu vadītāji tiks informēti par līgumu slēgšanas procedūru individuāli, lai jau jūnijā varētu uzsākt projektu īstenošanu. 
Paldies visiem projektu rakstītājiem un lai tikpat veiksmīga arī projektu ieviešana – attīstām Krāslavas novadu kopā! 
 

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook