Krāslavas Mūzikas skola uzņem audzēkņus

Krāslavas Mūzikas skola 2019./2020. m.g. aicina bērnus iegūt profesionālās ievirzes mūzikas izglītību sekojošās izglītības programmās -

•    Klavierspēle no 6.g.- 8.g.
•    Vijoļspēle no 6.g.- 8.g.
•    Flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle  no 8.g.- 10.g.
•    Akordeona spēle no 8.g.- 10.g.
 
 
       Pieteikumu reģistrēšana un dokumentu pieņemšana notiek

                   līdz 17.maijam no plkst. 9.00 - 18.00
 
 
       uzņemšanas eksāmeni 
    
                      š.g. 20.- 21.maijā plkst. 18.00

 
         22.maijā plkst. 17.30 Koncerts jaunuzņemtajiem audzēkņiem un viņu vecākiem.
  
     Nepieciešamie dokumenti

    1. Vecāku iesniegums (tiek aizpildīts uz vietas)
    2. Izziņa par veselības stāvokli
    3. Dzimšanas apliecības vai pases kopija
 
Uzziņas pa tālr. 656 22408, 29178946
Adrese: Rēzeknes ielā 4, Krāslava, LV-5601

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook