Krāslavas māmiņu klubs aicina vecākus uz sarunu par bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību

Krāslavas māmiņu klubs 19. janvārī organizē tikšanos vecākiem ar biedrības „Papardes Zieds” eksperti Ivetu Ķelli, lai rastu atbildes uz sarežģītiem, neviennozīmīgiem, pat neērtiem jautājumiem par bērnu seksualitāti un reproduktīvo veselību.

Sarunas notiks māmiņu kluba telpās, Tirgus ielā 7 (2.stāvā), veselības veicināšanas cikla „Vecāku skola” ietvaros. Uz nodarbību aicinām arī pedagogus.   

 Sarunu laikā:
-    ar vecākiem tiek pārrunāti aktuālākie problēmjautājumi atbilstošā vecuma posmā, 
-    tiek doti padomi, kādā veidā, kurā vecumā un kuri jautājumi ir svarīgi, lai par tiem vecāki runātu ar bērniem,
-    ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par konkrētām situācijām, kuras vecākiem radušās saskarsmē ar bērniem,
-    tiek pārrunātas reāli notikušas situācijas un to risinājumi, 
-    tiek piedāvāta informācija par sociālo tīklu lietošanas paradumiem bērnu/ jauniešu vidē un to potenciālo ietekmi paštēla veidošanā.
Pēc nodarbības vecāki būs informēti par bērnu emocionālo un seksuālo attīstību konkrētos vecumposmos, spēs risināt situācijas, spēs atpazīt vecumposmam atbilstošās problēmas.

Vēršam uzmanību, ka vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikties pa tālruni 22013825 vai rakstot uz kraslavas.maminu.klubs@gmail.com. 


Pasākums tiek finansēts Krāslava novada domes īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros. 

 

Biedrība “Papardes Zieds” 
Biedrība “Krāslavas māmiņu klubs”

 

Sīkāka informācija pielikumā - 
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook