Krāslavā tiek īstenots projekts ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai

Šī gada sākumā Krāslavas novada dome uzsāka īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā plānotos pasākumus.

Viena no projektā plānotajām darbībām ir ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam. Izvērtējot alternatīvas par tam piemērotām vietām, pakalpojumu tiek plānots nodrošināt, atjaunojot šim mērķim ēku Krāslavas kultūrvēsturiskajā centrā, Plāteru ielā 10.

Spriežot pēc Krāslavas un pils ansambļa vēsturiskajiem plāniem un ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, ēka nav būvēta agrāk par 19.gadsimta otro pusi. 1985.gada Krāslavas vēsturiskā centra izpētē ēka nosaukta par Spirta brūzi. Zināms, ka 20.gadsimta 20.gados pašreizējais gruntsgabals atdalīts no muižas kompleksa un ēkā ilgstoši atradusies kopmītne.

Šī gada 1.jūnijā iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “REM PRO”, kas veiks ēkas būvprojekta izstrādi, lai to pielāgotu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook