Krāslavā notika projekta darba grupas sanāksme

Turpinās Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb Trans-form īstenošana un šī gada 8. februārī Krāslavā notika projekta darba grupas sanāksme, kurā piedalījās projekta sadarbības partneru pārstāvji no Latvijas (biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome un Krāslavas novada pašvaldība) un Lietuvas (Paņevežas pilsētas pašvaldības administrācija, Visaginas pašvaldības administrācija).

Sanāksmes laikā tika pārrunātas īstenotās projekta aktivitātes katra projekta partnera teritorijā, aktuālā informācija projekta turpmākai ieviešanai un problēmjautājumi ar kuriem saskarās sadarbības partneri.

Krāslavas novada pašvaldība informēja par 2018. gadā paveiktajiem Kalnu ielas degradētās teritorijas atjaunošanas darbiem un aktuālajiem jautājumiem, kas rodas Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura skrupulozi turpina vērtēt iesniegto dokumentāciju.

Projekta sadarbības partneri vienojās par kopējām aktivitātēm, kuras tiks īstenotas 2019. gada laikā.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvija-Lietuva programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

 

Aina Dzalbe

Projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook