Krāslavā jaunieši domā par savu nākotnes profesiju

Lai popularizētu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares, LLKC Krāslavas nodaļa šogad uzrunāja Dagdas vidusskolu. Skolas vadība atbalstīja sadarbību, kā rezultātā

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

20. aprīlī skolā notika informatīvi izglītojošs pasākums. Dagdas vidusskolā iespēja piedalīties pasākumā tika dota 9. klašu skolēniem, kopā 28 dalībniekiem un skolotājiem.

 

Pasākums tika īstenots ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot skolēnu auditorijai izpratni par nozaru darbību, īpatnībām un tradīcijām, kā arī popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību. Informatīvās tikšanās laikā skolēniem tika demonstrētas prezentācijas par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru darbību Latvijā, tika rādīti video materiāli par LLKC piedāvātajiem pakalpojumiem lauksaimniekiem, atbalstu mājražotājiem, konkursu jauniešiem “Laukiem būt!”, konkursu skolēniem ”Šodien laukos”, video stāsts par mežsaimniecības nozari Latvijā, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru profesijām un mācību iestāžu pieejamību Latvijā šo profesiju iegūšanai. Tika organizēti interaktīvie grupu darba uzdevumi saistībā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru darbību, rastas atbildes uz jautājumiem, kā arī  stāstīts par karjeras izaugsmes iespējām.

 

Savukārt 21. aprīlī  tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas novadu “Mana nākotnes profesija”.  Plānojot pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienību, tās vadītājs Aivars Andžāns ieteica skolēniem organizēt triju stundu radošās darbnīcas apmācāmajās profesijās: mēbeļu galdnieks, automobiļu virsbūves remonta atslēdznieks, tērpu stilists. Tādējādi skolēniem tika piedāvāts kaut uz neilgu laiku iejusties profesionālās izglītības programmā un darboties ar profesionālu, modernu aprīkojumu.  Atbilstoši interesēm skolēni pieteicās trijās grupās, katrai grupai bija savs pasniedzējs, darbība tika organizēta tehnikuma telpās. Mēbeļu galdnieka profesijas izzināšanai pieteicās seši jaunieši. Darba uzdevums – koka piekariņa objekta virtuāla izveidošana un izgatavošana ar robot rokas palīdzību.  Vienpadsmit potenciālās tērpu stilistes nokļuva  profesionāli aprīkotā tērpu modelēšanas/šūšanas klasē, kur tām vajadzēja  no džinsu auduma sašūt dekoratīvus spilventiņus. Sākumā meitenes bija pārsteigtas par šo piedāvājumu, jo viņām nebija prasmju darboties ar šujmašīnām. Pateicoties pasniedzējai un pirmā kursa audzēknēm, spilventiņi drīz vien tika  sašūti un pat izšūti ar meiteņu vārdiem. Savukārt vienpadsmit automašīnu virsbūves remonta potenciālie atslēdznieki prasmīga meistara Māra Ločmeļa vadībā apguva aerogrāfijas pamatus zīmēšanai uz auto. Uzzināja, kā pareizi būtu jāapzīmē automašīna, izmantojot krāsu pistoles. Katrs dalībnieks paturēja rokā aerogrāfu, saprata, kā iet gaisa plūsma, kā līst krāsa, veidojot katra indivīda izvēlēto zīmējumu. Jaunieši mācījās krāsu gammas izjūtu, ieguva  informāciju, kā ir jāuzpilda pistole, kādam jābūt rokas vēzienam. Viņi apguva skicēšanu un to, ko var radīt no nevajadzīga dzelzs gabala ar vienkārša āmura palīdzību, apskatīja stendus ar darbarīkiem, ko izmanto automobiļu virsbūves remonta vajadzībām.

 

Skolotāji ne tikai demonstrēja sava aroda prasmes, bet arī  izklāstīja skolēniem, cik lielu darba algu mēnesī pelna atbilstošo profesiju pārstāvji.  Skolēni bija ieinteresēti un apmierināti ar redzēto, kā arī lepni par pašu rokām izgatavotajiem skaistajiem suvenīriem. Krāslavā ir vērojama pozitīva tendence, – jaunatne izmanto iespēju mācīties savā dzimtajā pilsētā. Tagad jaunieši iegūs profesiju, bet nākotnē, cerams, atvērs savus uzņēmumus, vai arī izvēlēsies darbu esošajos uzņēmumos. Tāpēc, ka specialitātes, ko jaunieši apgūst Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā ir ļoti pieprasītas darba tirgū. Apzinoties to, ka brauciena dalībnieki bija 9. klašu skolēni, cerēsim, ka pēc pamatskolas izglītības iegūšanas kāds arī no Dagdas novada jauniešiem atnāks mācīties uz Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienību.

 

Tālāk devāmies uz biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” Krāslavā. Skolēni ieguva informāciju par biedrības darbību, mājražošanu, Latgales kulinārā mantojuma mārketinga aktivitātēm 2016. gadā, pasākumu un tirdziņu organizēšanu, pieredzes apmaiņas braucieniem, biedru dalību semināros, konferencēs un starptautiskajās izstādēs u.c.  Kafijas pauzē tika baudīti  labumi  no “Latgales kulinārā mantojuma galda”.

 

Zemnieku saimniecībā “Kurmīši” brauciena dalībnieki iepazinās ar ārstniecības augu audzēšanas, žāvēšanas un drogu gatavošanas tehnoloģiju, kā arī ar bišu vaska rūpnīcas darbību, šūnu pārstrādi, sveču izgatavošanu.  Ikviens dalībnieks varēja pats pagatavot sev sveci ņemšanai līdzi, kā arī iedzert smaržīgo “Kurmīšu” tēju.

 

Sirsnīgi pateicamies Dagdas vidusskolas direktorei Vijai Ģekišai, kā arī Jauniešu iniciatīvu  centra vadītājai Ainai Odiņecai un  Jaunatnes lietu speciālistei Svetlanai Ilatovskai, Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības vadītājam Aivaram Andžānam, biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” valdes loceklei Tatjanai Kozačukai un z/s “Kurmīši” īpašniekam Ivaram Geibam par sadarbību un atbalstu pasākuma īstenošanā!

 

Būsim savas zemes saimnieki, veidosim un attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas laukos!

 

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla īstenotās apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros. 

 

 

Terēze Brazeviča,

LLKC Krāslavas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook