Kopā darot var izdarīt patiešām daudz!

“Kopā darot var izdarīt patiešām daudz - mēs gribam un varam to pierādīt” - tāds ir kopējais secinājums pēc nesen notikušās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “SYNERGY FOR SECURITY” menedžmenta grupas sanāksmes.

2018.gada 24.oktobrī Utenā, Lietuvā notika jau ceturtā šī projekta vadības komitejas sanāksme. Tā norisinājās Utenos rajona administrācijas ēkā. Ievadrunu un konstruktīvas sadarbības vēlējumus teica sanāksmes namatēvs - Utenas rajona pašvaldības administrācijas direktors Jonas Slapšinskas. Klātesošie viesi saņēma arīdzan suvenīrus ar Utenos simboliku. 
Pēc viesmīlīgajām ievadrunām sākās nopietns darbs. Projekta partneri prezentēja 3.projekta atskaites periodā paveikto, organizētās publiskā iepirkuma procedūras, kā arī aktualizēja radušās problēmas un izaicinājumus. Partneri ir iegādājušies drošības iekārtas, kas tiek izmantotas ES ārējās robežas sargāšanai, ir uzstādītas video novērošanas kameras un sociālie stendi skolās. Notikušas policijas un robežsardzes vizītes skolās, pārrunājot drošības jautājumus. Sarunu gaitā tika aktualizētas arī dažādas problēmas, kas radušās projekta ieviešanas gaitā, un meklēti to cēloņi un risinājumi. Piemēram, projekta ietvaros plānotie tehnoloģiju iepirkumi aizkavējas intensīvo tehnoloģiju specifikāciju uzlabojumu dēļ, jo, protams, visi projekta dalībnieki vēlas iepirkt tikai visjaunākās tehnoloģijas. VP Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa priekšnieks Jānis Anspoks uzsvēra pārrobežu sadarbību starp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, pēdējā abu valstu policiju kopīgā patruļa notika Romas pāvesta vizītes laikā Aglonā (Latvija) septembra nogalē. Savukārt Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvalde Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa nodaļas priekšnieks Romualds Stašāns norādīja, ka arī abu valstu - Latvijas un Lietuvas robežsargi kopīgi patrulē regulāri - vismaz reizi mēnesī, un pēc nepieciešamības gatavi darboties apvienojot spēkus. Projekta vadītāja Ilze Stabulniece uzslavēja projekta partnerus par dažādu projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafika un atskaišu gatavošanas grafika ievērošanu. Visu projekta partneru pārstāvji diskutēja par projekta virzības gaitu un partneru lomām tajā.
Tuvākie pasākumi projekta ietvaros ir vadības komitejas sanāksme 8.novembrī Moletai (Lietuvā) un tematiskā sanāksme par nelegālo akcīzes preču apriti pāri ES robežai, kas arīdzan norisināsies 22.-23.novembrī Lietuvā. 


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild LR Valsts Policija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” projekts „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”. Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.novembrim. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.


Saistītās saites:
2014.-2020 Interreg Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa
www.latlit.eu/
Eiropas Savienības oficiālā mājas lapa: www.europa.eu
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook