Konkurss „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”

Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus pieteikt savu vai kāda cita Krāslavas novada iedzīvotāja īpašumu vai dekorāciju kopumu konkursam „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”, aizpildot pieteikumu anketu un iesūtot fotogrāfijas.

Konkursa dalībnieki:

Ikvienam ir iespēja pieteikt savu vai kāda cita Krāslavas novada iedzīvotāja īpašumu vai dekorāciju kopumu konkursam „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”, aizpildot pieteikumu anketu un iesūtot fotogrāfiju, ja tā adrese atrodas Krāslavas novada teritorijā. Informējiet īpašnieku, ja piesakāt cita īpašumu. Pieteikuma anketu iespējams atrast Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā- www.kraslava.lv un www.dagda.lv.

Pieteikuma anketas un fotogrāfijas iesūtīt elektroniski – konkurss@dagda.lv vai WhatsApp 26621945 ar piezīmi “konkursam” līdz š.g. 26.decembrim (ieskaitot).

Konkursa mērķis:

  • Aktivizēt un mudināt Krāslavas novada iedzīvotājus Ziemassvētku un Jaunā gada sajūtas radīšanā savā novadā;
  • Veicināt Krāslavas novada iedzīvotāju saliedētību Ziemassvētku laikā;
  • Motivēt pagasta iedzīvotājus būt radošiem dekorāciju izveidē.

 

Kategorijas, kurās tiek vērtēts:

  • privātmāju noformējums;
  • daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u.tml.);
  • uzņēmumu ēku noformējums;
  • valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums.

 

Vērtēšanas kritēriji:

1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada tematikai (0-5 punkti);

2. Ideja, radošums un oriģinalitāte (0-5 punkti);

3. Noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, stila vienotība (0-5 punkti).

Maksimālais punktu skaits -15.

Konkursa norises laiks:

Pieteikuma anketu iesniegšana - 14.12.2021. – 26.12.2021.
Vērtēšana - 27.12.2021. – 29.12.2021.
Rezultātu paziņošana sociālajos tīklos un mājas lapā – 2022. gada janvārī.

Vairāk informācijas pa tālr. 26621945.

Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājas lapā un sociālajos tīklos).

Saposīsim mūsu novadu svētkiem un radīsim Ziemassvētku un Jaunā gada sajūtu ikkatrā Krāslavas novada sētā!

Priecīgus visiem tuvojošos svētkus!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook