Komisija izvērtē pedagogu iesniegumus

Krāslavas novada pedagogu atlases komisija veikusi pedagogu iesniegumu izvērtējumu ESF projektam „Pedagogu konkurētspējas veicinašana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Projekta 3.posma  atbalstam  bija pieteikušies 183 skolotāji –pretendenti. Projekta atbalstu saņēma  1 skolotājs- 1.aktivitātē  13 skolotāji-  2.aktivitātē , 3.aktivitātē- 73 pedagogi.
Finansējuma  trūkuma  dēļ   94 pedagogi  netika atbalstīti, 2 pretendentu  iesniegumi  neatbilda normatīvo aktu prasībām.  
Projekta 3.posma : 2010.augusts  -decembris  norisē pirmo reizi piedalīsies 7  pedagi –pretendenti  uz 4.profesionālās kvalitātes pakāpi. Pretendentu darbības izvērtējumam   un profesionālās kvalitātes pakāpes piešķiršanai  novadā izveidota komisija  sekojošā sastāvā:
Viktorija  Lemeševska   Krāslavas Valsts ģimnāzijas  metodiķe
Anna       Vagale           Krāslavas Valsts ģimnāzijas  arodbiedrības pārstāve
Svetlana  Sevostjanova   Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  direktora vietniece  mācību un audzināšanas darbā
Aleksandrs Gžibovskis    Dagdas novada  direktoru MA vadītājs
Diāna           Stikute      Dagdas vidusskolas  arodbiedrības pārstāve

Aicinu visus skolotājus , kuri saņēmuši atbalstu projektā, iepazīties ar „Pedagogu profesionālās  darbības  kvalitātes  novērtēšanas prasībām”. Vēlu veiksmi  skolotājiem – stipendiātiem-mērķstipendiātiem  un izglītības iestāžu  komisijām  panākumus  skolotāju darba vērtējumā.

Lidija Ostrovska,

projekta  koordinatore            

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook