Kombuļu pussaliņa sagaida pirmos apmeklētājus

2010. gada pavasarī iedzīvotāju grupa „Mēs Kombuļiem” pieteicās projektu fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” un Krāslavas novada domes izsludinātajam projektu konkursam

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2010”. Projektu vērtēšanas komisija nolēma projektu atbalstīt un piešķirt nepieciešamo finansējumu. Projekta ietvaros plānojām sakopt un labiekārtot atpūtas laukumu Kombuļu pussaliņā. Pateicoties piešķirtajam finansējumam – 700Ls ( tai skaitā 420Ls KNHM un 280Ls Krāslavas novada domes), projektā paredzētais realizēts.
Kopējiem spēkiem laukumā tika izpļauta zāle, ezera krastos izcirsti liekie krūmi un novākti vēja lauztie koki. Gleznainākajās pussalas vietās uzstādīti četri soli. Laukuma centrā izveidota ugunskura vieta, kuru izmantosim nākamgad Līgo svētkos. Pussalas lielākais krāšņums ir jaunās, meistarīgu roku darinātās, šūpoles.
Atpūtas laukumu labprāt apmeklē vecāki ar bērniem, lai kārtīgi izšūpotos. Ļoti priecē, ka mūsu pagasta atpūtas vietu ir ievērojuši arī kaimiņu pagastu iedzīvotāji. Novadā ir izveidojusies tradīcija, ka kāzu dienā jaunlaulātie apmeklē Krāslavas pilskalnu vai grāfu Plāteru pils parku. Tomēr patīkami, ka kāds šo tradīciju ir lauzis un pēc laulību ceremonijas apmeklēja pussaliņu lai jauno pāri iešūpotu jaunajā dzīvē un nofotografētos ezera ielokā. Diemžēl ne viss ir tik pozitīvi, jo atpūtas laukumu iecienījuši arī grādīgo dziru lietotāji, kas aiz sevis atstāj iztukšotas pudeles.
Ļoti ceram, ka arī turpmāk būs tāda veida projekti. Kombuļu ezera pussalas teritorija atļauj realizēt vēl daudzas idejas (tiltiņu ierīkošana, skatuves izbūvēšana, piknika vietas ierīkošana, bērnu rotaļu laukuma izveidi u.c.), kuras mēs ceram realizēt nākotnē.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook