"Koka Krāslavas" noslēguma pasākums

 

26. janvārī "Krāslavas māmiņu klubā" Tirgus ielā 7 atskatīsimies uz Latvijas simtgadei veltītā projekta "Koka Krāslava" aktivitātēm, kā arī vērsim vaļā bērniem domātu uzdevumu un skaitāmpantu grāmatu "Krāslava Kokā".

Šis izdevums tapis pateicoties diviem dučiem autoru, kuri atsaucās un iesūtīja autordarbus, kā arī grāmatas zīmējumu autorei Martai Folkmanei un viņas ģimenei. 

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros vietējās ģimenes iepazina putnus ar zinātnieku Indriķi Kramu, pētīja koka mājas ar arhitektu Valdi Viļumu, darināja, apgleznoja putnu būrus  un veidoja lielformāta zīmējumus ar mākslinieku Folkmaņu ģimeni. Košie putnu būri un lieformāta zīmējumi, kuros ir simboliski attēlots esošais un nu jau zudušais Krāslavas koka mantojums, daiļo neapdzīvotas ēkas fasādi pašā Krāslavas centrā, Pārceltuves ielā.  

Šo sestdien atcerēsimies kopīgi padarīto, sumināsim skaitāmpantu autorus, veidosim koka dekoru savām mājām un gatavosim ziemas našķi putniem. 

 

 

Māmiņu kluba vārdā

projekta vadītāja 

Gunta Ahromkina

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook