Karjeras nedēļas pasākumos Krāslavas novadā piedalījušies vairāk nekā 900 dalībnieku

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kuras laikā norisinājās pasākumi sadarbībā ar pasākumu organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs. Izvērtējot epidemioloģiskās drošības prasības, klašu ietvaros vai tiešsaistes pasākumos skolēniem bija iespēja uzklausīt savu skolu absolventu - IKT nozares profesionāļu stāstus, iepazīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari un profesiju aizkulises, veidot savus radošos darbus, izmantojot IKT prasmes, radīt sapņu amatus, piedalīties konkursos un dažādos citos pasākumos. Savukārt vecāki un skolotāji varēja izvērtēt, cik daudz viņi zina par IKT nozari, un saņemt ieteikumus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

Karjeras nedēļā tiešsaistē notika vairāki Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizēti pasākumi. 7.–9. klašu skolēni un jebkurš cits interesents mācībstundā varēja izmēģināt radošo programmēšanu, apgūstot „Javascript” programmēšanas valodas pamatus. Diskusijā vecākiem tika pārrunāts, kā tehnoloģiju izmantošana ģimenēs un viedierīču lietošanas noteikumi var ietekmēt bērna tālāko karjeru un interesi par tehnoloģijām. Diskusijā jauniešiem vairāki IKT nozares pārstāvji dalījās stāstos par to, kā viņi nonāca IKT nozarē un ko domā par darbu tajā. Šajos pasākumos piedalījās mūsu novada 319 jaunieši un 210 vecāki. Gribētos ticēt, ka nākamgad pēc iespējas vairāk jauniešu un vecāku centīsies iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.

Šo Karjeras nedēļas pasākumu videoieraksti ir saglabāti Valsts izglītības attīstības aģentūras youtube kontā un pieejami apskatei ikvienam. Karjeras nedēļas laikā apkopota vērtīga informācija par IKT nozari, un ar to var iepazīties „Tavai karjerai” facebook lapā un twitter kontā, kā arī VIAA tīmekļvietnē

Karjeras nedēļas izskaņā jaunieši ideju hakatonā meklēja un radīja jaunus risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību efektīvi palīdzēt jauniešiem karjeras izvēlē. Uzvaras laurus plūca Valmieras Viestura vidusskolas komanda „Discord kaķēni”, kuri ierosināja veidot jauniešiem saistošu un vērtīgu saturu „TikTok” vietnē. Dalītas otrās un trešās vietas ieguvēji bija „Čiekuriņi” no Špoģu vidusskolas un „Barcumnieki” no Vecumnieku vidusskolas. „Čiekuriņu” ideja bija radīt interaktīvu spēli, caur kuru varētu iegūt informāciju par profesijām un karjeras izaugsmi. Spēle ļautu ielūkoties dažādu profesiju ikdienā un pildīt ar jomu saistītus uzdevumus. Vecumnieku vidusskolas komanda „Barcumnieki” radīja ideju mobilajai aplikācijai, kurā varētu veikt gan personības, gan interešu testu, lai uzzinātu sev atbilstošākās profesijas. Spēle būtu balstīta uz mērķu sasniegšanu.

Karjeras nedēļas ietvaros Krāslavas novada izglītības iestādēs norisinājās 30 dažādi pasākumi

Piemēram, tādi kā „Profesijas manā ģimenē” angļu valodas stundā vai „Inženierceltniecība” inženierzinību stundā, 3D printera iespējas un programmēšanas pamati, pētījums „Riskanti darbi”, digitāli interaktīva spēle „Kļūšu par profesionāli”, tiešsaistes tikšanās ar skolu absolventiem, radošā darbnīca „Mans ciemats”, lai iepazītu būvnieka un arhitekta profesijas. Vairākas izglītības iestādes izmantoja Daugavpils būvniecības tehnikuma piedāvājumu izmantot viņu sagatavotas nodarbības 1.-9. klašu skolēniem, lai tiem būtu iespēja iepazīst IKT profesiju sasaisti un tehnoloģiju pielietojumu būvniecības, lauksamniecības, mašīnzinību, arhitektūras nozaru profesijās. Mazākie bērniņi „vārīja” putras, gatavoja un ēda augļu salātus, cepa smalkmaizītes un gatavoja sviestmaizītes, iepazinās ar medmāsas un operatīvo dienestu profesijām.

Nobeigumā vēlos pateikties mūsu novada izglītības iestādēm par dalību Karjeras nedēļas pasākumos!

Paldies Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas ģimnāzijas, Andrupenes pamatskolas, Indras pamatskolas, Priežmalas pamatskolas, Robežnieku pamatskolas, Šķaunes pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” atbildīgajiem par Karjeras nedēļas pasākumu koordinēšanu, organizēšanu un iesūtīto informāciju un prezentācijām par īstenotājiem pasākumiem! Ir redzams, ka jūs esat centušies, lai pasākumi ir interesanti un vērtīgi, lai skolēni gūtu jaunu informāciju, sāktu izvērtēt nākotnes izglītības iespējas un nopietnāk domāt par savu profesiju.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā papildus VIAA organizētajiem pasākumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā notika arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Šogad Karjeras nedēļa bija veltīta IKT nozares iepazīšanai. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu norisinājās tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases vai vienas komandas ietvaros notika klātienē, ievērojot epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Karjeras nedēļu VIAA īstenoja projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.


Informāciju sagatavoja:

Lelde Bukovska,
Karjeras nedēļas 2021
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Alise Serģe,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste

Snežana Petroviča,
Krāslavas novada Karjeras nedēļas koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook