JAUNIEŠU DIGITĀLO PROJEKTU KONKURSS 2020 "KULTŪRAS MANTOJUMA DIGITALIZĒŠANA"

Gaidot „Digitālo nedēļu”, kas šogad Latvijā un visā Eiropā norisināsies no 23. līdz 27. martam, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Erasmus+ projektu “Crowddreaming” izsludina Latvijas skolēniem konkursu „Kultūras mantojuma digitalizēšana”.

Konkursa mērķis ir Eiropas kultūras mantojuma digitalizēšana un popularizēšana jauniešu vidū, veicinot kompetenču pieejā balstītu izglītību un interesi par IKT jomu.

Konkursā tiek aicināti piedalīties Latvijas pamatskolas un vidusskolas skolotāji ar skolēniem vecumā no 10 līdz 19 gadiem.

Skolēniem patstāvīgi vai kopā ar skolotāju ir jāapgūst paplašinātās realitātes rīka “Metaverse Studio” piedāvātās iespējas un, to izmantojot, jāizveido digitālais projekts kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai (rīka lietošanas instrukcija ir pieejama ŠEIT).

Konkursa darbus vērtēs žūrija, kurā ir pārstāvji no LIKTA, IKT nozares uzņēmumiem, kā arī izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju eksperti.

Konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 15. maijam, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu – ej.uz/DigitalaisProjekts2020.

Konkursa nolikums

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

Projekta Nr. 604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook