Jaunieši pēc pieredzes dodas uz Utenu

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi Ernests Vigulis, Arkādijs Vasiļjevs un skolotājs Aivars Andžāns

.

.

.

.

 

laikā no 2013. gada 22. aprīļa līdz 27. aprīlim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, lai iepazītu kokapstrādes sektoru Utenas reģionā. Braucienu finansiāli atbalstīja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  projekts „EDUCATE FOR BUSINESS” un Krāslavas novada dome.
Vizītes laikā izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar skolas mācību programmām, piedalīties praktiskajās aktivitātēs, kā arī doties mācību vizītēs uz vadošajiem uzņēmumiem Utenas reģionā.
Šāda tipa pieredzes apmaiņas programmas paver plašākas iespējas topošajiem kokapstrādes speciālistiem, ko apstiprina arī paši audzēkņi: „Utenas profesionālajā vidusskolā esmu strādājis ar jauniem un mūsdienīgiem darbagaldiem, kas galdniekiem ne vien atvieglo dzīvi, bet arī paver plašākas iespējās darbojoties ar koksnes apstrādi. Esmu atradis jaunus draugus, vasarā noteikti braukšu viņus apciemot,” emocionāli stāsta Ernests.
 Kolēģi papildina Arkādijs: „Mans iespaids pēc projekta brauciena uz Lietuvu bija vienkārši fantastisks. Es darbojos praktiski, iepazinu cilvēkus, mēs daudz runājām par izglītības sistēmām. Jūtos pieaudzis un novērtēts. Paldies, Krāslavas novada domei par organizēto braucienu, kā arī Utenas pašvaldībai par uzņemšanu. Iesaku ikvienam jaunietim iesaistīties šāda tipa pieredzes apmaiņas programmās.”
Projekta kopējais budžets ir gandrīz 800 000 eiro, no tiem Krāslavas novada domes budžets sastāda 155 494 eiro (85% finansē ERAF, 10% Krāslavas novada pašvaldība un 5% valsts), gandrīz 90% no projekta finansējuma paredzēts ieguldīt profesionālās izglītības infrastruktūrā, pārējo – sadarbības un pieredzes apmaiņai kokapstrādes sektorā.


Julianna Moisejenkova,
Projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook