JAUNIEŠI - AIZIET! KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS IR APTURĒTS UZ NENOTEIKTU LAIKU!

Krāslavas novada Izglītības pārvalde izsludina tradicionālo projektu konkursu jauniešiem, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla, sports un brīvais laiks.

Foto no iepriekšējo gadu aktivitātēm

Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Kopējais jauniešu projektiem pieejamais finansējums 2020. gadā - EUR 4500, maksimālā finansējuma summa viena projekta realizēšanai - EUR 500.
 
Projekta pieteikumi jāiesniedz Krāslavas novada Izglītības pārvaldei (Skolas ielā 7, Krāslavā), līdz 2020. gada 30. martam.
 
Projekta pieteikuma veidlapas un nolikums - pielikumā.


Kontaktpersona: Julianna Moisejenkova, jaunatnes lietu speciāliste
(tālr. 26302442, e-pasts: julianna@kraslava.lv)

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook