Jaunieši aicināti vasaras brīvlaikā būt aktīviem vietvārdu talciniekiem

Vēl līdz 30. septembrim ikvienam ir iespēja iesaistīties Latvijas „Vietvārdu talkā” un palīdzēt saglabāt latviešu lingvistiskās un kultūrvēsturiskās bagātības –

.

 

 

 

vietējos vietvārdus (īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk).

 

Aicinām vasaras brīvajos brīžos būt aktīviem, apzināt un pierakstīt savas, vecāku vai vecvecāku dzimtās vietas nosaukumus, kā arī reģistrēt tos Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv.

 

Plašāka informācija pielikumā un šeit: 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook