Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējat bērnudārzu, tad “Pīlādzītis” ir labākā izvēle!

"Pīlādzītis" grupu komplektācija nākamajam, 2018./2019.mācību gadam, sākās jau tagad un turpināsies līdz augustam.

•    Mācības iestādē notiek pēc 10 licenzētām pirmsskolas izglītības programmām 
•    Bērni tiek gatavoti mācībām gan latviešu, gan bilingvālās skolās 
•    Iestādē nodrošina individuālo ēdienkarti pēc bērna veselības stāvokļa un ārsta ieteikumiem
•    Ar bērniem strādā logopēde, koriģējošās vingrošanas speciālists un izglītības psihologs
•    Bilingvālajās grupās darbs notiek divās valodās, kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi divās valodās

 

Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi: 
    tautu dejas
    balles dejas
    teātris
    dziedātāju ansambļi
    latviešu valodas pulciņš
    angļu valodas pulciņš
    eksperimentu pulciņš
     ritmika

 


Lūgums vecākiem savlaicīgi reģistrēt bērnus Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Aronsona ielā 1, Krāslavā. 
•    no plkst. 8.00 līdz 16.00, ceturtdienās – līdz plkst. 17.00
•    vadītājas pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00 

 

Ar mūsu iestādi var iepazīties Internetā www.piladzitis.lv un https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/ 


Mūsu e-pasts: pii.piladzitis@inbox.lv 


Konsultācijas var saņemt pa telefonu: 65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede).

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook