Izziņa, izglītība, izklaide ģimenēm Krāslavā

Biedrība „Krāslavas māmiņu klubs”, ciešā sadarbībā ar biedrību „Krāslavas rajona partnerība” un Krāslavas novada domi, īstenoja LEADER programmas projektu „Izziņa-izglītība-izklaide ģimenēm Krāslavā”, papildinot kluba materiāltehnisko bāzi, kas sekmēs biedrības neatkarību un sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti vietējām ģimenēm ar bērniem.

Krāslavas māmiņu klubs jau 4 gadus īsteno izzinošus, izglītojošus un izklaides pasākumus. Darbs virzīts vairākos virzienos – ģimenes fiziskā un garīgā veselība, lokālpatriotisms, kultūras, izglītojoši – izlaidējošie pasākumi, tikšanās un rotaļu telpa, jauno vecāku un mazuļu socializācija, pilsoniskā pašapziņa.

Kvalitatīva pasākuma norisei ir vajadzīga spēcīga komanda un sadarbība. Klubs pateicas par ilggadēju atbalstu Krāslavas novada domei, it īpaši IT cilvēkiem, kā arī Krāslavas kultūras nama komandai, kuri, neatkarīgi no darba laika, ir nākuši palīgā, nodrošinot informācijas rādīšanas iespēju un apskaņojot pasākumus. Ātrākam un ērtākam turpmākam darbam, klubs iegādājās pārvietojamu apskaņošanas aparatūras komplektu, datoru un projektoru.

Vajadzīgs ieguldījums ir arī rotaļļietas,  interaktīvais displejs un mīkstie, multifunkcionālie IGLU kluči. Klučus bērni jau izbaudīja Tēvu dienas pasākumā pils kompleksā pagājušajā rudenī, kā arī regulārajās vingrošanas nodarbībās bērniem ar fizioterapeiti.

Multifukcionālais SMART displejs ir viena no vadošajām tehnoģijām mūsdienu skolā. Iekārtas iegāde, ne vien risina informācijas projicēšanas problēmu nelielajās biedrības telpās, bet arī ļauj darboties ar inovatīviem, interaktīviem materiāliem. Klubu apmeklē bērni pirmsskolas vecumā, tātad jau agrā vecumā viņi iepazīstas ar instrumentiem, kurus būs jāizmanto turpmāk skolā. Kā rāda biedrības pieredze, pat pavisam maziem bērniem tehnoloģiju lietošana problēmas nerada. Bērni to dara intuitīvi, ko ne vienmēr var teikt par pieaugušajiem. Māmiņu klubs šobrīd aktīvi strādā pie materiālu izveides dažādām vecuma grupām, lai tehnoloģiju izmantošanu virzītu jēgpilnā gultnē.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar mākslinieci Mairitu Folkmani, ir izdevies arī izstrādāt vizuāli pievilcīgu informatīvo baneri.

Krāslavas māmiņu klubs pateicas biedriem, brīvprātīgajiem atbalstītājiem, partneriem un pasākumu apmeklētājiem par sadarbību, veidojot mūsdienīgu sabiedrisko pasākumu saturu!

 

 

Projekta finansējums ir nepilni 10 000 eiro, no tiem 10% Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums, pārējie –ELFLA finansiālie līdzekļi.

 

Biedrība „Krāslavas māmiņu klubs”

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook