Izveidota Krāslavas novada bāriņtiesa

Ar 30.septembri tika izbeigtas Krāslavas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo pagastu bāriņtiesu pilnvaras un ar š.g. 1.oktobri izveidota vienota Krāslavas novada bāriņtiesa.

Bāriņtiesa ir ievēlēta uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā:

bāriņtiesas priekšsēdētāja -  Regīna Sakoviča

priekšsēdētājas vietniece - Irēna Delvere

bāriņtiesas locekļi - Larisa Varnase, Inta Vecele, Dagnija Lisenoka, Marisela Jeromenoka un Vaira Cauņa

Katram bāriņtiesas loceklim noteikta pašvaldības teritoriālā vienība, kura tam jāapkalpo - 

Regīna Sakoviča - Krāslavas pilsēta un Krāslavas pagasts,

Irēna Delvere - Izvaltas pagasts,

Larisa Varnase - Piedrujas un Kalniešu pagasti,

Marisela Jeromenoka - Robežnieku un Indras pagasti,

Dagnija Lisenoka - Skaistas pagasts,

Inta Vecele - Kombuļu un Aulejas pagasti,

Vaira Cauņa - Ūdrīšu un Kaplavas pagasti.

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki, adreses un tālruņi atrodami sadaļā "Struktūrvienības".

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook