Izvaltas jaunieši aktīvi iesaistās projektos

Izvaltā šobrīd tiek realizēts projekts „Soli tālāk!” Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros, kas veiksmīgi

.

.

 

aktivizē iedzīvotājus, kas vēlas,  un spēj skatīties uz apkārtnotiekošo ar apņēmības un pozitīvisma dzirksti.
Sadarbībā ar Izvaltas pagasta pārvaldi, biedrību „ATTĪSTĪBAI”, Krāslavas novada domi, Krāslavas Valsts ģimnāziju un novada iestādēm, projekta ietvaros tiek organizēti  dažādi pasākumi un aktivitātes, iedzīvotāji iesaistīti savas kopienas dzīves plānošanā un uzlabošanā, veicinātas brīvprātīgā darba aktivitātes.


Pusgada laikā ir notikušas šādas aktivitātes :
•    Programmas „Stils&mēs”; „Rokdarbu lāde”; „Rotaslietas”; „Folkloras skoliņa mazajiem”; „Teātris”; „”Šahs 10+ līdz 60+”; „Kokapstrāde - krēsli”; „Lietu pārvērtības”; „Maskas”; „Remontdarbi”;
•    Pasākumi „Zemledus makšķerēšanas sacensības - Izvalta 2013”; Lielā Talka – Sargavas ezera pludmales sakopšana; Joku diena; Jauniešu diskusijas un Jauniešu diena; Muzeju nakts; Uzņēmējdarbības semināri;
•    Papildināta materiālā bāze – šujmašīnas, kokapstrādes darbgaldi;
•    Jauni līdzdalības projekti; pieredzes apmaiņas pasākumi.

Visi esam dzirdējuši,  ka citur ir labāk,  zāle zaļāka, saule spožāk spīd... Bet izvaltieši, vismaz daļa noteikti, domā, ka arī pie mums nav slikti.  Apkārt ir ļoti daudz iespēju – tikai jāmācās tās ieraudzīt un izmantot!  Tā paralēli lielajam projektam mums ir vairāki mazie pilsoniskās līdzdalības projekti. Katrs no tiem sniegs ieguldījumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības sabiedriskajās norisēs un visu paaudžu  sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā Izvaltā.
Tuvākais pasākums – Pludmales svētki Izvaltā, 27. jūlijā.

Uz tikšanos Izvaltā!


Vairāk informācijas par projekta gaitu:


http://attistibai.blogspot.com/
http://parmainuskolas.lv/category/latgale/izvalta/


Paldies visiem partneriem par atbalstu, izvaltiešiem par iniciatīvu un atsaucību!


Projekta koordinatore Inga Leikuma

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook